GRUPA PROMOCYJNA O NAZWIE UNIA SPORTÓW WALKI -M PRZY BIURZE OCHRONY POSEJDON


W dniu 22 grudnia 2009 roku przy biurze ochrony Posejdon powstała organizacja o nazwie Unia Sportów Walki –M promująca dyscyplinę sportową MMA (Mix MartialArts). Założycielami tej organizacji byli: Lech Gorczak –były zawodnik i trener wschodnich sztuk walki, członek MMA Spartan Vale Tudo w Londynie oraz Andrzej Harasimczuk –dyrektor biura ochrony Posejdon , były zawodnik karate Kyokushin-kai. Na zebraniu w siedzibie biura Posejdon w dniu 22 grudnia 2009roku zebrało się również kilkanaście osób związanych z działalnością sportową ,głównie zainteresowanych rozwojem MMA w Polsce.

Powołano następujące władze organizacji sportowej:
Prezydentem został Mirosław Kozłowski-były zawodnik karate Shoto-kan,prezes firmy ,,Mir-Mięs”
V-ce Prezydentem został Mariusz Baruch- wybitny działacz sportowy, prezes firmy ,,France Car Baruch”. W skład zarządu weszli:
- Andrzej Harasimczuk
- Wojciech Białobrzeski
- Marian Zawadzki
- Mateusz Zawadzki
- Lech Gorczak

Organizacja Unia Sportów Walki –M działa na terenie północnej Polski i współpracuje z klubami z Litwy, Białorusi, Anglii i Danii.

Regulamin Unii Sportów Walki –M:
1.Z organizacją może współpracować każdy formalny klub sportów walki niezależnie od reprezentowanego stylu
2.W imprezach organizowanych przez organizację każdy klub może brać udział po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu
3.Unia Sportów Walki- M jest organizatorem zawodów w dyscyplinie MMA (amatorskim i zawodowym)
4.Organizacja zastrzega sobie prawo wyłączności organizowania walki o Międzynarodowy Pas Mistrza Unii Sportów Walki- M
5.Unia współpracuje z różnymi organizacjami samorządowymi, społecznymi jak również z firmami prywatnymi
6.Władze organizacji są powoływane raz na dwa lata na wewnętrznym zebraniu Biura Ochrony Posejdon
7.Osoby, które współpracują z organizacją mają prawo do określonych przywilejów w ramach imprez i akcji organizowanych przez Biuro Ochrony Posejdon
8.Osoby chętne do współpracy i pomocy dla rozwoju Unii Sportów Walki-M mogą zostać członkami wspierającymi
9.Za zasługi członek może być odznaczony honorową odznaką Unii Sportów Walki –M lub otrzymać nagrodę pieniężną
10.Nadrzędnym celem organizacji jest propagowanie i wspieranie sportów walki, współpraca z organizacjami społecznymi i charytatywnymi.